Các bé hào hứng học Tiếng Anh với người nước ngoài!

Cùng với sự hỗ trợ của nhà trường và sự nỗ lực tham gia học tập của các bé, chương trình Tiếng Anh dưới sự giảng dạy của giáo viên Nước Ngoài đã được duy trì đều đặn từ đầu năm học mới. Với những giáo viên Nước Ngoài nhiệt tình nhiều kinh nghiệm đã giúp các con có những bước tiếp cận với ngôn ngữ Tiếng Anh hết sức khoa học, chuẩn mực.