Hướng Dẫn CAM

HƯỚNG DẪN XEM CAM

HƯỚNG DẪN XEM CAM

Lưu ý: User Mickey chuyển thành mic                           Kitty chuyển thành kit Danh sách camera: Teddy: CAM 2 Pooh: CAM 4 Mickey: CAM 5, CAM 6 Kitty: CAM 7 Donal: CAM 8 Cách 1: Xem trên website của trường: Dùng trình duyệt Internet Explorer(IE) vào trang web của trường Click vào mục Camera, chọn lớp con đang học, khi hiện ra trang xem camera có dòng yêu cầu cài đặt … Đọc Thêm

Quý Phụ Huynh tải hướng dẫn xem camera tại đây!

Quý Phụ Huynh tải hướng dẫn xem camera tại đây!

Đang cập nhật...! … Đọc Thêm

Phần mềm TeamViewer

Phần mềm TeamViewer

Phần mềm truy cập từ xa để cài đặt xem camera khi cần hỗ trợ! Download Teamviewer tại đây! … Đọc Thêm

Quý Phụ huynh tải phần mềm xem camera trên máy tính tại đây!

Quý Phụ huynh tải phần mềm xem camera trên máy tính tại đây!

Đang cập nhật...! … Đọc Thêm