ĐI CHƠI VƯỜN THÚ

NHÂN KÝ NIỆM THÀNH LẬP TRƯỜNG, CÁC BÉ TẠI BIBI’S HOUSE ĐÃ ĐƯỢC ĐI CHƠI VƯỜN THÚ THỦ LỆ MIỄN PHÍ. ĐÂY LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA RẤT CÓ Ý NGHĨA CHO CÁC CON CŨNG NHƯ NHÀ TRƯỜNG. CÁC CON ĐÃ CÓ MỘT BUỔI ĐI CHƠI THÚ VỊ, VUI VẺ VÀ ĐẦY Ý NGHĨA!!!